Czy Stary Wielisław to atrakcyjna wieś?
Cookies

Serwis używa cookies w celach gromadzenia statystyk oraz prawidłowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. Dowiedz się więcej

Wizyty
Dzisiaj: 253Wszystkie: 889163

Przyszedł list od Starosty..

Aktualności » Przyszedł list od Starosty..

2013-07-22 13:20

 

10 czerwca 2013 Szanowny Panie Starosto,

 

piszę do pana w imieniu mieszkańców sołectwa Stary Wielisław. Z 9 na 10 czerwca w Kotlinie Kłodzkiej przeszła nawałnica, która także nawiedziła naszą miejscowość. Od wielu lat zmagamy się z problemem braku melioracji rowów przy drodze powiatowej w Starym Wielisławiu. Jesteśmy zbulwersowani i bezsilni brakiem zainteresowania pana tym tematem.

 

Osobiście zgłaszałam wiele razy potrzebę udrożnienia rowu na całej długości przy drodze powiatowej za którą pan odpowiada. W roku bieżącym na naradzie sołtysów w Urzędzie Gminy Kłodzko, na którą był pan zaproszony, po raz kolejny zgłosiłam potrzebę szybkiego wykonania tego zadania, jednak nawet nie zechciał pan odpowiedzieć na piśmie, czy zadanie jest możliwe do wykonania i kiedy. Pisma w różnych sprawach wysyłałam do pana wiele razy, jak pamiętam jeden raz zechciał mi pan odpowiedzieć na interesującą mnie sprawę.

 

Mieszkańcy i ja osobiście jesteśmy oburzeni. Ja w dniu dzisiejszym jeździłam po sołectwie i oglądałam szkody jakie wyrządziła woda. Przez zatkane przepusty i przelewającą się wodę z rowu zalewane zostają mieszkania, posesje przy domach, uprawy, działki, ogrody. Droga powiatowa przebiegająca przez naszą wieś jest zniszczona, rowy od wielu lat nie są czyszczone, pozatykane przepusty. Zalewanie posesji odbywa się nagminnie, wczorajszy dzień nie był czymś wyjątkowym.

 

Sami osobiście dbamy o rowy należące do powiatu, kosimy je sprzętem i za pieniądze należące do sołectwa! Powiat w roku 2011 oraz 2012 dał nam po 60 l paliwa na cały sezon koszenia, a ja informuje pana, także po raz kolejny, że 50 l paliwa zużywamy tygodniowo na zadanie (wykoszenie rowu przy drodze powiatowej) należące do pana!

 

Wszystkie nasze prośby są zbywane brakiem środków w Powiecie, ale to nie może trwać wiecznie. W załączeniu przesyłam panu tylko kilka zdjęć, na których widać szkody wyrządzone przez wodę płynącą z zatkanych rowów oraz obecny stan rowów wypełnionych po brzegi stojącą wodą.

 

Żądamy profesjonalnego podejścia do sprawy, bo nasz dobytek jest niszczony przez pana opieszałość i kompletny brak zainteresowania.

 

Z wyrazami szacunku

Marta Brogowska-sołtys wsi Stary Wielisław

 

15 lipca 2013 Szanowna Pani Sołtys

W odpowiedzi na pismo dotyczące odwodnienia drogi powietowej nr 3291D w miejscowości Stary Wielisław informuję, że w ostatnich latach na terenie kotliny kłodzkiej występują nagłe i bardzo intensywne opady deszczu, które powodują ogromne zniszczenia w odwodnieniu dróg powiatowych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku sukcesywnie w ramach bieżącego utrzymania dróg każdego roku pogłębia rowy przydrożne, udrażnia przepusty drogowe i przeprowadza ścinkę zawyżonych poboczy.

W miejscowości Stary Wielisław zostały w bieżącym roku pogłębione rowy przydrożne w ramach posiadanych środków finansowych. Jednak wykonanie tych prac nie wystarczy by odwodnienie działało prawidłowo, gdyż właściciele zjazdów do poszczególnych posesji nie dbają o sprawnie działanie przepustów pod ich zjazdami. Zgodnie z art. 30 o drogach publicznych (...) "utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi".

Problemem są również rowy melioracyjne znajdujące się na polach uprawnych i łąkach powyżej drogi powiatowej, które od lat nie są utrzymywane w należytym stanie.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty problem jest bardziej złożony i Starostwo Powiatowe w Kłodzku nie jest jedyna instytucją odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie odwodnienia w miejscowości Stary Wielisław.

Z powazaniem

Starosta Maciej Awiżeń

 

Sołtys po otrzymaniu odpowiedzi na pismo postanowiła nadal drążyć temat melioracji rowów oraz remontu drogi powiatowej w Starym Wielisławiu. Nie może być tak, aby winę zrzucać na mieszkańców, a jeśli inne jednostki terenowe odpowiadają za brak melioracji rowów na polach uprawnych, to wydaje się, że Starostowo powinno zabiegać o to, aby prace były zsynchronizowane. Poza tym w roku bieżącym nie były pogłębiane rowy w naszym sołectwie. W piśmie nie było także nic w sprawie wykaszania rowów przy drodze powiatowej w naszej wsi.

Jeśli pisma nic nie dzadzą, sołtys poprosi mieszkańców o pomoc w tej sprawie.

 

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com